Indicaț'i cursurile (împreună cu autorul) care după părerea D-voastră sunt elaborate reușit (ținând cont de structura cursului, utilizarea elementelor platformei Moodle).

Доступно с: vineri, 25 mai 2012, 01:00
Последний срок сдачи: luni, 28 mai 2012, 09:00