Indicaț'i cursurile (împreună cu autorul) care după părerea D-voastră sunt elaborate reușit (ținând cont de structura cursului, utilizarea elementelor platformei Moodle).

Доступно з: vineri 25 mai 2012 1:00
Кінцевий термін здачі: luni 28 mai 2012 9:00