Înscrierea utilizatorilor la curs

Înscrierea utilizatorilor la curs se efectuiază prin meniul "Settings", subemeniul "Users".

Adăugarea manuală se realizează prin opţiunea "Enrolled users".Selectînd opţiunea respectivă va fi afişată lista persoanelor deja înscrise la cursul respectiv. Iniţial această lista va conţine o singură persoană - cea care a creat cursul.

Pentru fiecare persoană înscrisă la curs este afişată următoarea informaţie:

 1. Numele şi prenumele
 2. Adresa e-mail
 3. Data şi ora ultimei accesări a cursului
 4. Rolul utilizatorului în cadrul cursului
 5. Participarea în grupă
 6. Metoda de înscriere la curs

Apăsînd pe butonul "Enrol users" se poate înscrie la curs orice persoană înregistrată pe server.

Înmatricularea manuală permite de limita accesul la curs persoanelor străine. Sistemul Moodle permite şi înmatricularea de sine stătătoare a studenţilor la curs. Pentru a indica metoda de înscrire la curs se utilizează opţiunea "Enrolment methods".

Selectînd "Self enrolment" se specifică parametrii de înregistrare de sine stătătoare a studenţilor la curs.

Se specifică următoarele valori:

 1. Custom instance name (Numele implicit pentru utilizatori). Valoarea dată poate fi completată dacă este utilizată o convenţie pentru numele utilizatorilor în cadrul organizaţiei.
 2. Allow self enrolments (Posibilitatea de înscrie de sine stătătoare la curs). Posibilitatea dată permite studenţilor să se înscrie şi tot odată să plece de la curs.
 3. Enrolment key (Parola de înscriere). Opţiunea dată permite de a limita accesul persoanelor la cursul respectiv.
 4. Use group enrolment keys (Utilizarea parolei de înscriere în grupe). Dacă sunt specificate grupurile pentru utilizatori cu parole respective, atunci utilizatorul indicînd parola grupei respective automat este inclus în grupă.
 5. Assign role (Rolul utilizatorului). Se indică ce rol va avea utilizatorul în cadrul cursului.
 6. Enrolment period (Perioada de înscriere). Se specifică intervalul de timp în care utilizatorii se pot înscrie la curs. Intervalul începe de la deschiderea cursului.
 7. Start date (Data de început) şi End date (Data de sfîrşit). O altă modalitate de indicare a intervalului de înscrie la curs.
 8. Unenrol inactive after (Perioada de eliminare a utilizatorilor neînscrişi şi neactivi). Se specifică un interval de timp după care sistema automat va elimina înregistrările utilizatorilor care s-au înregistrat utilizînd opţiunea dată, dar nu s-au înscris la curs şi nu se loghează în sistemă.
 9. Max enrolled users (Numărul maximal de utilizatori ce se înscriu la curs). Se indică numărul maximal de persoane care se pot înregistra la curs.
 10. Send course welcome message (Afişarea mesajului de salut al cursului). Se selectează dacă utilizatorul înregistrat la curs va primi sau nu un mesaj de salut din partea sistemei Moodle.
 11. Custom welcome message (Testul mesajului de salut). Dacă nu ne satisface conţinutul mesajului implicit de salut al sistemei Moodle se poate de scris textul propriu pentru mesajul de salut.
Остання зміна: vineri 24 februarie 2012 11:39