Page

Page reprezintă cel mai simplu element de resurse. Ea reprezintă o pagină cu informaţie text cu formatare minimă.

Parametrii obligatorii pentru "Page" sunt:

 1. Name (Denumirea). Denumirea paragrafului, capitolului sau compartimentului prezentat în elementul respectiv.
 2. Description (Descrierea). Scurtă desciere a conţinutului.
 3. Page content (Conţinutul). Se înscrie conţinutul.

Descrierea şi conţinutul se înscriu în format HTML, ceea ce permite includerea imaginilor şi a altor elemente pentru o prezentare mai bună a materialului.

Parametrii opţionali:

 1. Options (Opţiuni)
  1. Display page name (Afişarea denumirii paginii).
  2. Display page description (Afişarea descrierii paginii).
 2. Common module settings (Parametrii elementului)
  1. Visible (Visibilitatea). Parametrul dat indică dacă pagina va fi vizibilă sau nu de studenţi.
  2. ID number (Numărul de identificare). Setarea numărului de identificare oferă o modalitate de identificare a activităţii în scopul aprecierii. În cazul în care activitatea nu este inclusă în calculul mediei, atunci numărul de identificare poate fi lăsat necompletat.
 3. Restrict access (Restricţii de accesare)
  1. Allow access from (Permite accesul de la) şi Allow access until (Permite accesul pînă la). Se poate de indica intervalul de timp în care studentul va avea acces la elementul respectiv.
  2. Grade condition (Condiţiile de apreciere). Se specifică condiţiile de apreciere a studenţilor.
  3. Before activity can be accessed (Înainte de activitate pot fi accesate). Se indică care elemente din cadrul cursului pot fi accesate pînă a accesa elementul respectiv.
Modifié le: vineri 24 februarie 2012, 12:08