URL

URL reprezintă un link către un resurs extern. Ţinînd cont de existenţa paginilor dinamice se recomandă de indicat adresa astfel încît studentul să fie readresat la informaţia aşteptată.

URL conţine următori parametri obligatorii:

 1. Name (Denumirea). Conţine denumirea afişată pe pagina cursului.
 2. Description (Descrierea). Conţine o descriere a elementului respectiv. În cazul accesării unor pagini Web cu diverse informaţii, în descriere se poate de indicat la care informaţie trebuie de atras atenţie.
 3. Content (Conţinut)

Parametrii opţionali pentru URL sunt:

 1. Options (Opţiuni)
  1. Display (Afişarea). Se indică modul de afişare a URL.
  2. Display URL name (Afişarea denumirii URL). Indică dacă va fi afişată sau nu denumirea specificată în cadrul cursului al URL.

 2. Parameters (Parametri). Acestă opţiune se poate aplică pentru a diversifică accesul studenţilor la resursul indicat în dependenţă de curs, student etc. Această este posibil doar în cazul cînd situl la care ne adresăm permite accesarea parametrizată.
 3. Common module settings (Parametrii elementului)
 4. Restrict access (Restricţii de accesare)

Ultimele două blocuri sunt identice cu blocurile similare de la elementul Pagină.

Modifié le: vineri 24 februarie 2012, 13:55