Seminar

Seminarul reprezintă un element la care studenţii participă şi la notare. Profesorul formulează tema seminarului şi cerinţele faţă de rapoartele studenţilor. La prima etapă studenţii prezintă rapoartele sale, iar la etapa următoare studenţii apreciază rapoartele colegilor conform criteriilor stabilite de profesor. Nota finală se compune din aprecierile colegiilor, a autorului şi a profesorului.

Pentru descrierea seminarului se utilizează următorii parametri:

 1. Workshop name (Denumirea seminarului)
 2. Introduction (Introducere). Acest text se va afişa fiecărui participant la începutul seminarului.
 3. Workshop features (Setările seminarului)
  1. Use examples (Utilizarea exemplelor). Dacă acest parametru va fi activat, atunci studenţii vor avea la dispoziţie unu sau mai multe exemple pentru apreciere şi comparare cu o evaluare de referinţă. Apreciarea exemplelor nu se notează.
  2. Use peer assessment (Evaluarea colegilor). Activarea acestei opţiuni permite studenţilor să evalueze rapoartele prezentate de colegi.
  3. Use self-assessment (Autoevaluare). Dacă este selectată această opţiune, atunci studenţii îşi pot evalua propriile lucrări.
 4. Grading settings (Setările de notare)
  1. Grade for submission (Nota pentru raport). Acest parametru conţine nota maximă posibilă de obţinut pentru raport.
  2. Grade for assessment (Nota pentru evaluare). Acest parametru conţine nota maximă posibilă de obţinut pentru evaluarea rapoartelor colegilor şi/sau raportului propriu.
  3. Grading strategy (Strategia de notare). În această opţiune alegem strategia de notare aplicată în cadrul seminarului. Sunt posibil de ales una din 4 valori:
   • Accumulative grading (Acumulativă). Profesorul elaborează un set de criterii de evaluare şi studenţii apreciază fiecare criteriu aparte.
   • Comments (Selectivă). Profesorul elaborează un set de criterii de evaluare şi studenţii aleg un criteriu, care după părerea lor este cel mai important pentru raportul evaluat, şi apreciază lucrul colegilor.
   • Number of errors (Numărul de erori). Evaluarea în acest caz se bazează pe un set de întrebări cu răspuns Da/Nu. Studenţii aleg răspunsul la fiecare întrebare şi în dependenţă de alegerile lor se calculează nota.
   • Rubric (Rubrici). Evaluarea se bazează pe criteriile selectate din cele propuse pe nivele.
 5. Submission settings (Setările însărcinării)
  1. Instructions for submission (Formularea însărcinării).
  2. Maximum number of submission attachments (Numărul maximal de rapoarte prezentate)
  3. Maximum file size (Dimensiuna maximă a fişierului).
 6. Assessment settings (Setările evaluării)
  1. Instructions for assessment (Introducerea la evaluare).Access
 7. Access control (Controlul accesului). Blocul dat conţine patru parametri care descriu intervalele de timp rezervate pentru etapele seminarului.
 8. Common module settings (Parametrii elementului)
 9. Restrict access (Restricţii de accesare)

Ultimele două blocuri sunt similare cu blocurile respective de la elementul "Alegere".

După crearea seminarului trebuie de trecut la pagina de dirijare cu el.

După cum se vede din pagina de dirijare a seminarului sunt următoarele faze de lucru a seminarului:

 1. Setup phase (Faza setărilor). La această fază se introduce informaţia:
  1. Set the workshop introduction (Textul de introducere)
  2. Provide instruction for submission (Formularea sarcinilor)
  3. Edit assesment form (Redactarea formei de evaluare). La forma de evaluare profesorul formulează lista criteriilor. În cazul strategiei Rubrici şi nivelele pentru fiecare criteriu, iar pentru strategia Numărul de erori - lista de întrebări şi ponderea fiecărei întrebări.
 2. Submission phase (Faza raportării). La această fază profesorul poate distribui, manual sau automat, studenţii pentru evaluarea colegilor. În cazul grupelor mici studenţii pot evalua toţi colegii, iar în cazul grupurilor mari se recomandă de alocat pentru evaluare fiecărui student cîte 10-15 lucrări ale colegilor.
 3. Assessment phase (Faza evaluării). La faza dată participă doar studenţii evaluînd lucrările alocate.
 4. Grading evaluation phase (Faza de notare). La această fază profesorul verifică lucrările şi evaluările studenţilor şi le apreciază cu note. După care sistema calculează nota finală.
 5. Closed (Faza de închidere).
Zuletzt geändert: luni, 27. februarie 2012, 04:09