Esseu

Itemii Eseu nu pot fi evaluaţi automat, însă ele permit obţinerea unui răspuns desfăşurat de la student. Evaluarea răspunsurilor studenţilor este realizată manual de către profesor. Acest tip de itemi se aplică atunci cînd nu-i posibil de utilizat un alt tip de itemi accesibili în Moodle.

Last modified: luni, 27 februarie 2012, 4:39