Structura generală a unei platforme de instruire

O platformă de e-learning oferă suport pentru organizarea unui învăţământ exclusiv prin intermediul Internetului, având o structură şi o funcţionalitate foarte complexe. Aceasta trebuie să includă o secţiune publică, general accesibilă, având caracter informativ, însă, şi secţiuni private pentru principalii participanţi în procesul de e-learning.

Secţiunea accesibilă unui student trebuie să cuprindă:

 • acces la informaţiile corespunzătoare cursurilor la care este înscris;
 • facilităţi de vizualizare şi efectuare a temelor, inclusiv suport online pentru acestea;
 • posibilitatea de a căuta informaţii de interes (în limbaj natural, după cuvinte-cheie), în interiorul platformei sau pe Web;
 • parcurgerea online a anunţurilor legate de cursuri, a informaţiilor despre serviciile oferite studenţilor;
 • gestionarea propriului profil, a propriului director cu fişiere, cont e-mail etc;
 • posibilitatea de a-şi marca activităţile, termenele într-un calendar.

Secţiunea privată a unui profesor trebuie să includă facilităţi pentru:

 • editarea online de materiale didactice (cursuri, aplicaţii de seminar, laborator, teste etc.) şi indicarea resurselor utile acestora (link-uri către bibliografii tipărite sau documentaţii Web publice sau private);
 • adăugarea/eliminarea de studenţi de la un curs predat;
 • definirea calendarelor cursurilor, seminariilor sau laboratoarelor;
 • fixarea temelor de lucru (cerinţe, bareme, resurse);
 • adăugarea unor anunţuri generale sau interne cursurilor;
 • planificarea datelor pentru prelegeri virtuale sau videoconferinţe;
 • gestionarea examenelor şi managementul informaţiilor privitoare la catalogul online;
 • generarea de statistici (numerice sau grafice) referitoare la cursurile pe care le ţine (conţinând, de exemplu, proporţiile de accesare de către studenţi a materialelor aferente cursului sau graficului notelor).

Secţiunea corespunzătore desfăşurării unui anumit curs trebuie să fie accesibilă doar studenţilor înscrişi şi personalului didactic implicat în acel curs. Ea include, de obicei, următoarele:

 • structura curriculară;
 • informaţii despre modul de desfăşurare a cursului şi a altor activităţi didactice;
 • anunţuri pentru cursanţi; noutăţile şi informaţiile foarte importante – legate de exemplu de termenele de predare a temelor sau de susţinere a examenelor – pot fi automat incluse şi în pagina de start a fiecărui student;
 • posibilităţi de accesare a documentelor de curs şi a resurselor asociate cursului;
 • facilităţi de comunicare între cursanţi şi profesori în mod sincron şi asincron;
 • subsecţinue destinată grupurilor de lucru aferente respectivei discipline.
Ultima modificare: luni, 21 noiembrie 2011, 09:12