Platforma de instruire AeL

Produs de firma SIVECO, lansat în anul 2001, AEL (AeL) este o platformă integrată completă de instruire asistată de calculator şi gestiune a conţinutului, oferind suport pentru predare şi învăţare, testare şi evaluare, administrarea conţinutului, monitorizarea procesului de învăţământ şi concepţie curiculară. Ajunsă la versiunea 5.1., platforma AEL a fost pusă la dispoziţia majorităţii şcolilor şi liceelor din România printr-un proiect guvernamental. AEL poate fi folosită pentru învăţarea condusă de instructor sau pentru învăţarea independentă. Există implementări AEL pentru învăţământul preuniversitar, învăţământul universitar, corporaţii, implementând nevoile de instruire internă. La ora actuală, soluţia de e- learning AeL este implementată în peste 15.000 de şcoli din Europa, Orientul Apropiat, Africa şi CSI (Comunitatea Statelor Independente). Biblioteca AeL eContent conţine 3.700 de lecţii interactive ce acoperă peste 20 de materii şi include peste 16.000 de momente individuale de învăţare.

Printre caracteristicile generale ale platformei pot fi amintite interfaţa prietenoasă, adaptabilă, diferenţiată în funcţie de tipul de utilizator, grupurile din care face parte şi drepturile de acces. Rolurile, grupurile, utilizatorii şi drepturile de acces asociate sunt uşor de administrat. AEL este implementată respecând actualele standarde de e-learning, fiind compatibilă cu MathML (Mathematical Markup Language), SCORM şi IMS. AEL are implementat suport multilingvistic şi regional, fiind uşor de transpus într-o anumită limbă şi uşor de configurat.

În cadrul unei şcoli, există un server central pe care este instalat serverul de baze de date Oracle, prin intermediul acestuia fiind gestionate toate datele despre utilizatori şi materiale didactice. Există actualmente trei categorii de utilizatori: administratori, profesori şi elevi, avându-se în vedere introducerea unei noi categorii: părinţi (care să permită părinţilor să fie la curent cu evoluţia şcolară a propriilor copii). Platforma AEL are o arhitectură foarte complexă, alcătuită din mai multe module:

  1. Modulul Administrare este modulul prin care pot fi efectuate configurările la nivelul întregii platforme, fiind accesibil utilizatorului de tip administrator. Se pot efectua operaţii generice de tipul: adăugare nivel de învăţământ, adăugare componentă nivel, definirea structurii anului şcolar, adăugarea disciplinelor, crearea grupurilor de utilizatori, adăugarea profesorilor cu precizarea disciplinelor predate şi a materialelor dezvoltate de fiecare dintre ei, adăugarea elevilor precizându-se clasa din care face parte fiecare şi disciplinele opţionale alese, gestionarea cataloagelor, gestionarea orarelor claselor, profesorilor şi a orelor desfăşurate în fiecare sală sau interval orar.
  2. Biblioteca virtuală este o bază de cunoştinţe, cu rolul de depozitare şi gestionare a conţinutului educaţional, adaptabilă, configurabilă şi indexabilă. Dintre operaţiile posibile din cadrul acestui modul amintim: crearea structurii directoarelor materialelor didactice şi a drepturilor de acces asupra lor, crearea lecţiilor şi a resurselor necesare, crearea testelor, adăugarea de noi resurse prin editoarele încorporate, asamblarea coponentelor unei lecţii.
  3. Clasa virtuală este un modul care permite instructorului să gestioneze şi controleze în întregime o lecţie, compunând, coordonând şi monitorizând mediul educaţional.
  4. Dictus – dicţionar multifuncţional este un modul care pune la dispoziţie instrumente de lucru utile atât în cadrul orelor propriu-zise, cât şi în pregătirea lecţiilor de către profesori şi elevi. Acest modul include şi un editor de dicţionare de orice tip şi din orice domeniu, facilitând operaţii de adăugare sau modificare de dicţionare sau termeni, asocieri de imagini, generări de statistici, căutări sau recunoaşteri automate a unor expresii sau cuvinte.
Zuletzt geändert: luni, 21. noiembrie 2011, 09:32