Sarcină

Elementul "Sarcină" are 4 forme în dependenţă de rezultatul prezentat:

 1. Online text (Text online) presupune formularea unei sarcini la care fiecare student va scrie răspunsul în formă de text în regim online.
 2. Upload a single file (Încărcarea a unui fişier) prevede sarcini la care rezultatul trebuie înscris într-un fişier aparte, care va fi apoi încărcat pe server.
 3. Advanced uploading of files (Încărcarea mai multor fişiere) este o variantă extinsă comparativ cu precedentă. În cazul sarcinilor de aşa formă studentul poate transmite mai multe fişiere în calitate de răspuns.
 4. Offline activity (Activitate offline) presupune formularea unei sarcini la care studentul nu va putea prezenta un rezultat în regim online. Profesorul trebuie numaidecît să indice modul de evaluare a rezultatelor.

Parametrii la toate tipurile de sarcini sunt similare cu mici excepţii legate de cerinţele faţă de rezultatele prezentate. Parametrii sunt următori:

 1. Assignment name (Denumirea sarcinii)
 2. Description (Descrierea)
 3. Available from (Accesibil de la). Acest parametru conţine data începînd cu care studenţii pot prezenta rezultatele.
 4. Due date (Data limită). Cu ajutorul acestei opţiuni se indică data limită de prezentare a rezultatelor.
 5. Prevent late submissions (Prezentarea rezultatelor după termenul limită). Parametrul dat indică dacă se permite sau nu studenţilor să transmită rezultatul lucrului său după expirarea termenului limită indicat.
 6. Grade (Apreciarea)
  1. Grade (Scara de notare). Conţine nota maximă posibilă pentru sarcina respectivă.
  2. Grade category (Categoria de apreciere).
 7. Următorul bloc diferă în dependenţă de tipul sarcinei:
  1. Pentru Sarcini text online:
   1. Allow resubmitting (Posibilitatea de retransmitere). Permite studenţilor să transmită un nou răspuns pînă la expirarea termenului limită în locul răspunsului precedent.
   2. Email alerts to teachers (Atenţionarea profesorului prin e-mail). Cu ajutorul acestei opţiuni putem indica dacă profesorul va fi avertizat printr-o scrisoare electronică la prezentarea fiecărui răspuns.
   3. Comment inline (Comentariu inline). Acest parametru include sau nu în comentariul profesorului textul prezentat de student.
  2. Petru sarcini de încărcare a unui fişier:
   1. Allow resubmitting (Posibilitatea de retransmitere).
   2. Email alerts to teachers (Atenţionarea profesorului prin e-mail).
   3. Maximum size (Volumul maxim). Cu ajutorul acestui parametru se poate indică volumul maxim acceptabil pentru fişierile transmise de studenţi.
  3. Pentru sarcini de încărcare a mai multor fişiere:
   1. Maximum size (Volumul maxim).
   2. Allow deleting (Posibilitatea de ştergere). Permite sau interzice ştergerea fişierilor încărcate anterior pe server.
   3. Maximum number of uploaded files (Numărul maxim de fişiere încărcate).
   4. Allow notes (Acceptarea explicaţiilor). Dacă această opţiune este selectată, atunci studenţii pot introduce o mică explicaţie sub formă de text online pentru lista de fişiere prezentate.
   5. Hide description before available date (Ascunderea descrierii pînă la data accesibilă). Dacă acest parametru e selectat, studenţii vor vedea doar denumirea sarcinii, iar descrierea va apărea de la data indicată ca accesibilă.
   6. Email alerts to teachers (Atenţionarea profesorului prin e-mail)
   7. Enable "Send for marking" button (Activează butonul "Trimite la apreciere"). În cazul selectării acestei opţiuni la studenţi va fi afişat un buton special "Trimite la apreciere" cu ajutorul căruia studentul poate indică finisarea prezentării rezultatelor. Opţiunea dată este foarte utilă pentru sarcini complexe.
  4. Pentru sarcini activitate offline acest bloc este vid.
 8. Common module settings (Parametrii elementului)
 9. Restrict access (Restricţii de accesare)

Ultimele două blocuri sunt similare cu blocurile respective de la elementul "Alegere".

Ultima modificare: duminică, 26 februarie 2012, 23:32