Indicaţi dezavantajele utilizării platformelor de instruire în general fără specificarea unui sistem anumit.

First page name

Care sunt dezavantajele platformei Moodle?

Наряду с явными плюсами, у Moodle имеются существенные недостатки:

 • у пользователей часто возникают проблемы с получением качественной технической поддержки, так как над исходным кодом работают множество программистов по. всему миру, коммуникация между участниками разработки затруднена;
 • качественной оперативной технической поддержки пользователей у проекта не может быть, так как проект по свой сути некоммерческий, следовательно вузы сталкиваются с необходимостью иметь в штате высококвалифицированного специалиста по Moodle для развёртывания и поддержки системы;
 • зачастую разработчик конкретного модуля не имеет четкого представления об архитектуре системы и не может в приемлемые сроки диагностировать возникшую проблему у пользователя;
 • Moodle не предоставляет функции «начального анкетирование студента, направленное на выяснение мотивации студента к обучению» и итогового анкетирования — «разработчик учебного курса должен знать мнения студентов о разработанном продукте»;
 • приходится КАЖДУЮ кнопку делать вручную;
 • для работы Moodle нужен довольно мощный сервер.

 

Copiat de la http://moodlefree.ru/blog/k-voprosu-o-nedostatkakh-moodle

Aș dori să expuneți părerile proprii.

 • Отсутствие прямого очного общения между обучающимися и преподавателем.
 • Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет.
 • Cложность мотивации слушателей.
 • Необходима жесткая самодисциплина, а результат зависит от самостоятельности и сознательности учащегося.
 • Отсутствует постоянный контроль над обучающимися.

 

 

 

Pe lîngă avantajele menţionate a platformelor de instruire, există şi un şir de dezavantaje legate de faptul:

 1. platformele de instruire nu sunt un mijloc de instruire face-to-face, ci de cele mai multe ori la distanţă, adică lipseşte interacţiunea vizuală între instruit şi cadru didactic;
 2. necesitatea de o instruire în prealabil a instruiţilor, deoarece nu toţi instruiţii sunt familiarizaţi cu noile tehnologii;
 3. pot apărea probleme legate de echipament;
 4. necesită timp şi competenţe de la cadru didactic în elaborarea unui curs pe platformă;
 5. dificil de evaluat în mod obiectiv unele cunoştiinţe şi aptitudini.
 6. lipsa conexiunii internet va conduce la stoparea procesului de învățămînt;
 7. persoana evaluată de platformă este a cea persoană care a studiat cursul?
 8. durata maximă pentru a privi în ecranul calculatorului este de 30 minute după care se face pauză, iar mult timp petrecut la calculator dăunează sănătății (pentru aceasta propun ca unele din sarcini să fie făcute tradițional pe foi de hîrtie care mai apoi pot fi scanate sau cel puțin fotografiate cu telefonul mobil și atașate ca răspuns);
 9. Cursurile elaborate nu pot fi ajustate rapid la nivelul de pregătire al clasei, în acest caz profesorul nu are o altă cale de traversare a materiei noi;
Tags: