Platforma de instruire Moodle

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) este un pachet software destinat producerii de cursuri bazate pe Internet, oferind un bun suport pentru securitate şi administrare şi având conturată o comunitate amplă de utilizatori şi dezvoltatori. Codul sursă scris în PHP utilizând baze de date MySql şi PostgreSQL este un atu pentru adoptarea platformei datorită popularităţii acestor tehnologii, precum şi posibilităţii de utilizare fără modificări pe mai multe sisteme de operare, inclusiv Linux.

Moodle îşi are originea într-un proiect educaţional dezvoltat de Martin Dougiamas la Curtin University of Technology, pornind de la ideea îmbunătăţirii sistemului de administrare oferit de platforma WebCT. Versiunea 1.0 a Moodle a fost lansată la 20 august 2002, fiind destinată configurării unui sistem de e-learning de nivelul unui curs academic. Dezvoltările ulterioare de până la versiunea curentă 1.3.4 au adus numeroase îmbunătăţiri şi extensii de funcţionalitate, astfel încât platforma Moodle este actualmente utilizată nu doar în universităţi, ci şi în licee, şcoli primare, organizaţii nonprofit, companii private, de profesori independenţi şi chiar de părinţii care doresc să îşi instruiască proprii copii. Situl moodle.org constituie un punct central de informare, discuţie şi colaborare între diversele tipuri de utilizatori ai sistemului Moodle: administratori de sistem, profesori, cercetători, pedagogi şi, desigur, dezvoltatori. Adoptarea platformei Moodle integrează, aşadar, o universitate într-o veritabilă comunitate internaţională, având acces la experienţa pedagogică şi ştiinţifică a acesteia.

Sistemul Moodle promovează ca filosofie a învăţării ceea ce se numeşte „pedagogia construcţionismului social” (social constructionist pedagogy), sprijinită pe patru mari concepte:

  1. Constructivism: noile cunoştinţe acumulate sunt sedimentate printr-o permanentă raportare a lor la zestrea culturală şi informaţională, nu printr-o simplă „memorizare”;
  2. Construcţionism: învăţarea ajunge să fie efectivă abia atunci când este împărtăşită, discutată, explicată altora.
  3. Social Constructivism: diseminarea cunoştinţelor se face într-o manieră sistematică, organizată, conducând la constituirea unei mici comunităţi culturale.
  4. Connected and Separate (empatic şi dizident): încearcă o privire de adâncime asupra motivaţiilor de care sunt guvernate persoanele participante la dialogul în cadrul unei astfel de comunităţi culturale. Un comportament dizident încearcă să îşi păstreze obiectivitatea şi să îşi apere propriile idei căutând lacune logice în ideile partenerilor de discuţie – fapt ce poate constitui pentru aceştia un real stimulent pentru reconsiderarea şi consolidarea propriilor idei. Un comportament empatic acceptă subiectivitatea, încercând un efort de înţelegere a celorlalte puncte de vedere. Comportamentul promovat de sistemul Moodle – denumit constructed behaviour – presupune o sensibilitate la aceste ambe abordări, având permanent capacitatea de a o adopta pe cea potrivită situaţiei curente.

Astfel, sistemul Moodle pleacă de la ideea că orice participant la un curs poate fi în acelaşi timp student şi profesor, înlăturând imaginea profesorului ca „sursă de cunoştinţe” şi promovând-o pe cea a profesorului ca modelator de personalităţi, care lucrează într-o manieră particulară cu fiecare student pentru a-l ajuta să dobândească deprinderile şi cunoştinţele de care este interesat, şi care moderează discuţiile şi activităţile într-o manieră care ajută studenţii să colaboreze pentru a atinge în mod colectiv obiectivele generale ale cursului. Sistemul Moodle oferă un cadru pentru dezvoltare şi utilizare de materiale şi metode moderne de lucru, dar şi de adoptare a unei pedagogii ce stimulează creativitatea.

Ultima modificare: luni, 21 noiembrie 2011, 09:16