Crearea cursului

Pentru crearea unui curs nou folosim blocul "Settings" din partea stîngă a ecranului.

Selectînd adăugarea cursului nou ("Add/edit courses") vom introduce setările cursului.

Este posibil de setat următoarele valori:

 1. Category (Categoria). Se alege dintr-o listă pregătită de administrator.
 2. Course full name (Denumirea completă a cursului). Acestă denumire va fi afişată în antetul fiecărei pagini a cursului şi în lista de cursuri.
 3. Course short name (Denumirea prescurtată a cursului). În calitate de denumire prescurtată a cursului poate fi utilizată denumirea acceptată în cadrul organizaţiei Dvs. Această denumirea poate coincide cu denumirea completă a cursului, dacă denumirea completă este suficient de scurtă. Denumirea prescurtată se utilizează în bara de navigare.
 4. Course ID number (Identificatorul cursului). Identificatorul cursului este utilizat pentru stabilirea legăturii dintre sistemul Moodle şi bazele de date ale organizaţiei. Majoritatea sistemelor informaţionale pentru studenţi conţin un identificator unic pentru fiecare curs. Moodle atribui propriile numere de identificare pentru cursuri, care diferă de identificatoarele folosite de sistemele informaţionale pentru studenţi. Acest câmp este folosit pentru Moodle pentru sincronizare cu sistemele informaţionale pentru studenţi.
 5. Course summary (Descrierea). Descrierea este afişată pe pagina principală împreună cu denumirea cursului.
 6. Format (Formatul cursului). Se specifică formatul cursului.
 7. Number of weeks/topics (Numărul de săptămîni/teme). Se indică numărul de săptămîni sau teme, în dependenţă de formatul cursului. Această valoare poate fi modificată după crearea cursului. Mărirea numărului de săptămîni/teme va duce la apariţia unor secţiuni vide la sfîrşitul cursului, iar micşorarea - la ascunderea secţiunilor de la sfîrşitul cursului.
 8. Course start date (Data de început al cursului). Cursul va deveni activ începînd cu data indicată. Pentru formatul săptămînal al cursului numerearea săptămînilor va începe de la data indicată.
 9. Hidden sections (Afişarea secţiunilor ascunse). Cu ajutorul opţiunilor se poate de indicat cum vor fi afişate secţiunile ascunse, adică acele teme care încă nu sunt active. E posibil de le ascuns complet, de afişat doar titlul sau de le afişat complet.
 10. News items to show (Numărul de noutăţi afişate). Se indică cîte noutăţi vor fi afişate pe pagina principală în blocul "News".
 11. Show gradebook to students (Vizionarea rezultatelor). În acest punct putem permite sau interzice accesul studenţilor la pagina cu rezultatele lui.
 12. Show activity report (Vizionarea raportului de activitate). Permite sau interzice studenţilor să vizioneze pagina cu raportul de activitate a studentului în cadrul cursului.
 13. Maximum upload size (Dimensiunea maximă a fişierilor). Se indică dimensiunea maximă a fişierilor pe care studenţii le pot trimite în cadrul activităţilor prevăzute în cadrul cursului.
 14. Guest access (Accesul oaspeţilor).
  1. Allow guest access (Posibilitatea de acces al oaspeţilor). Se indică dacă oaspeţii au posibilitatea de a accesa cursul. În cadrul cursului oaspeţii vor putea accesa resursele disponibile, dar nu vor putea participa la activităţi.
  2. Password (Parola de acces). Dacă este necesar se poate limita accesul oaspeţilor prin parolă.
 15. Groups (Grupe)
  1. Group mode (Regimul de lucru în grupuri). Se indică dacă studenţii în cadrul cursului vor fi sau nu împărţiţi pe grupuri. Dacă da, atunci se specifică modul de lucru în grupuri: separat sau studenţi pot vedea rezultatele altor grupe.
  2. Force group mode (Divizarea obligatorie). Acest parametru implică utilizarea grupurilor pentru toate elementele cursului.
  3. Default gruping (Grupa implicită). Se indică grupa implicită pentru studenţii înmatriculaţi la curs.
 16. Availability (Accesibilitatea)
  1. Availability (Accesibilitatea). Se indică dacă cursul este accesibil pentru studenţi sau nu. Pe parcursul creării cursului se recomandă de selectat că cursul nu-i accesibil.
 17. L
  1. Force language (Limbajul cursului implicat). Dacă este selectată o limbă din lista propusă atunci interfaţa sistemei Moodle va utiliza limba indicată, în caz contrar interfaţa va fi în limba setată în parametrii utilizatorului.
 18. Role renaming (Redenumirea rolurilor). Este posibil de a indica alte denumiri pentru rolurile utilizatorilor în cadrul cursului respectiv.
Ultima modificare: vineri, 24 februarie 2012, 03:43