Etichetă

Eticheta (în engl. Label) reprezintă un text infromativ utilizat pentru uşurarea navigării prin elementele cursului.

Eticheta are un singur parametru obligatoriu - Label text (Textul etichetei), care conţine textul etichetei. Se recomandă ca textul etichetei să fie succint.

Ca parametri opţionali eticheta conţine:

  1. Common module settings (Parametrii elementului)
    1. Visible (Visibilitatea). Parametrul dat indică dacă eticheta va fi vizibilă sau nu de studenţi.
  2. Restrict access (Restricţii de accesare). Blocul dat este identic cu cel de la elementul Pagină.
Ultima modificare: vineri, 24 februarie 2012, 13:41