Fişier şi mapă

Fişier (în engl. File) permite de a indica un fişier de pe server pe care studenţii îl vor accesa. Aceasta permite de a utiliza resurse create nu în sistema Moodle. Unica restricţie o reprezintă limita de dimensiune a fişierilor stabilite de administrator. Parametrii elementului Fişier sunt aprope identice cu cele a elementului URL, unica diferenţă fiind că la elementul Fişier la Content (Conţinut), în loc de parametrul URL extern, în parametrul Select files (Selectaţi fişierul) se indică un fişier de pe server.

Mapa (în engl. Folder) permite gruparea mai multor fişiere într-o singură mapă pentru accesare mai comodă. Parametrii elementului Mapă sunt la fel similare cu cele ale elementului URL, şi respectiv cu cele ale elementului Fişier. Unica diferenţă fiind că la Content (Conţinut) în parametrul Files (Fişiere) se indică cel puţin un fişier de pe server.

Ultima modificare: vineri, 24 februarie 2012, 14:11