Alegerea

Alegerea (în engl. Choise) reprezintă un element prin intermediul căruia studentul poate selecta o variantă din cele propuse de profesor. Elementul dat nu este apreciat cu notă.

Parametrii elementului Alegere sunt următoarele:

 1. Choice name (Denumirea alegerii). Se specifică denumirea elementului afișată pe pagina principală a cursului.
 2. Introduction text (Textul introductiv). Se indică textul afișat studenților care conține o explicație sau îndrumare pentru a alege o variantă din cele propuse.
 3. Limit (Limitare)
  1. Limit the number of responses allowed (Limitarea numărului de studenți la variantele propuse). Se indică dacă în cadrul acestui element va fi limitat numărul studenților pentru fiecare variantă aparte. Dacă limităm numărul studenților la variantele propuse trebuie de ținut cont ca suma maximă posibilă de obținut conform limitilor stabilite să nu fie mai mică decît numărul total al studenților înscriși la cursul respectiv.
 4. Option N (Opțiunea N). Un set de blocuri numerotate pentru fiecare variantă de răspuns. Implicit sunt prezentate 5 opțiuni. Dacă numărul lor este insuficient apăsînd pe butonul "Add 3 fields to form" (Adăugați 3 cîmpuri pe formă) sistema va crea încă 3 opțiuni. Opțiunile necompletate vor fi excluse automat.
  1. Option (Variantă). Conține varianta propusă studenților.
  2. Limit (Limită). Conține numărul maxim de studenți care vor selecta varianta respectivă. Dacă limitarea numărului de studenți nu este activată, atunci parametrul dat nu va fi accesibil.
 5. Restrict answering to this time period (Limitarea perioadei de alegere a variantei)
  1. (Limitarea perioadei de alegere a variantei la intervalul indicat). Se indică dacă este limitat sau nu în timp alegerea variantei de către studenți.
  2. Open (Deschis) și Until (Pînă la) descriu intervalul de timp.
 6. Miscellaneous settings (Parametrii de afișare)
  1. Display mode (Modul de afișare). Se specifică cum va fi afișată lista variantelor pentru alegere: orizontal sau vertical.
  2. Publish results (Publicarea rezultatelor). Se indică dacă și cum vor fi publicate rezultatele studenților. Se poate de le publicat după alegerea fiecărui student sau după ce toți studenții vor alege cîte o variantă.
  3. Privacy of results (Afișare privatăa rezultatelor). Se indică dacă va fi afișat sau nu numele și prenumele studenților la publicarea rezultatelor.
  4. Allow choice to be updated (Posibilitatea de modificare a răspunsului). Parametrul dat permite sau interzice studenților de ași schimba varianta selectată anterior.
  5. Show column for unanswered (Afișarea informației despre studenții ce n-au selectat varianta). În cazul setării acestei opțiuni la rezultate va fi afișată încă o coloniță cu numărul studenților care încă n-au selectat nici o variantă.
 7. Common module settings (Parametrii elementului)
  1. Group mode (Modul de lucru pe grupe). Cu ajutorul acestui parametru se specifică modul de lucru pe grupe.
  2. Visible (Visibilitatea). Parametrul dat indică dacă pagina va fi vizibilă sau nu de studenţi.
  3. ID number (Numărul de identificare). Setarea numărului de identificare oferă o modalitate de identificare a activităţii în scopul aprecierii. În cazul în care activitatea nu este inclusă în calculul mediei, atunci numărul de identificare poate fi lăsat necompletat.
 8. Restrict access (Restricţii de accesare)
  1. Allow access from (Permite accesul de la) şi Allow access until (Permite accesul pînă la). Se poate de indica intervalul de timp în care studentul va avea acces la elementul respectiv.
  2. Grade condition (Condiţiile de apreciere). Se specifică condiţiile de apreciere a studenţilor.
  3. Before activity can be accessed (Înainte de activitate pot fi accesate). Se indică care elemente din cadrul cursului pot fi accesate pînă a accesa elementul respectiv.
Ultima modificare: sâmbătă, 25 februarie 2012, 23:18