Glosar

Glosarul în Moodle are aceleaşi funcţii ca şi un dicţionar de cuvinte, termeni, abrevieri etc. Dar spre deosebire de ele glosarul poate fi completat de studenţi pe parcursul cursului. Orice student poate introduce o nouă noţiune în glosar, iar colegii lui au posibilitatea să corecteze şi să completeze. Astfel glosarul permite studenţilor la finele cursului să obţină un glosar ce va conţine toate noţiunile studiate şi în plus termenii vor fi descrişi în forma cea mai accesibilă studenţilor.

Parametrii ce descriu elementul Glosar sunt următorii:

 1. Name (Denumirea)
 2. Description (Descrierea)
 3. Entries shown per page (Numărul de termeni afişaţi pe o pagină). Valoarea această trebuie selectată astfel încît să nu fie foarte mică, atunci pentru a găsi informaţia necesară studentul va fi nevoit să "răsfoiască" multe pagini la care majoritatea spaţiului va fi liber, şi totodată să nu fie foarte mare, atunci studentul va primi o pagină cu foarte multă informaţie ceea ce nu sporeşte prelucrarea ei atît de student cît şi de calculator.
 4. Is this glossary global? (Este oare acest glosar global?). Dacă glosarul este global, atunci termenii lui vor fi utilizaţi în toate cursurile de pe serverul respectiv. Numai administratorul poate selecta această opţiune.
 5. Glossary type (Tipul glosarului). În sistema Moodle sunt două tipuri de glosare: principal şi secundar. Diferenţa dintre ele constă în posibilitatea importării termenilor dintr-un glosar în altul. Este posibil doar importarea informaţiei din glosarul secundar în glosarul principal. În cadrul unui curs poate fi creat doar un singur glosar principal.
 6. Duplicate entries allowed (Posibilitatea dublării termenilor). În cazul cînd este setată acestă opţiune este posibil de introdus mai mulţi termeni cu aceeaşi denumire, dar cu explicaţii diferite.
 7. Allow comments on entries (Posibilitatea de a comenta informaţia introdusă). Acest parametru permite studenţilor să comenteze orice termen din glosar.
 8. Allow print view (Posibilitatea de previzionare). Permite vizionarea glosarului în regim de previzionare pentru imprimare.
 9. Automatically link glossary entries (Stabilirea automat a legăturii dintre termeni şi glosar). Selectarea aceastei opţiuni va stabili legătură dintre orice apariţie a termenului din glosar în cadrul cursului.
 10. Approved by default (Acceptare implicită). Dacă opţiunea dată nu este selectată, atunci pentru a fi publicat orice termen din glosar va necesita confirmare din partea profesorului.
 11. Display format (Modul de afişare). Cu ajutorul acestui parametru se poate de selectat modul de afişare a informaţiei din gloasr.
 12. Show 'Special' link (Afişarea link "Special"). Setarea parametrului dat permite de a viziona şi termenii denumirea cărora nu se începe cu o literă. Se poate aplica, de exemplu, în cazul unui glosar de cuvinte cheie sau instrucţiuni din cadrul unui limbaj de programare.
 13. Show alphabet (Afişarea alfabetului). Setarea acestei opţiuni afişează alfabetul cu ajutorul căruia se poate uşor de selectat termenii după prima literă din denumire.
 14. Show 'ALL' link (Afişarea link "ALL"). Setarea parametrului dat va permite de a viziona toţi termenii glosarului.
 15. Edit always (Redactare nelimitată). Această setare specifică dacă studenţii pot modifică în orice moment termenii glosarului sau pot redacta doar termenii întroduşi de ei într-o perioadă de timp limitată de sistemă (cel mai frecvent această limită este de 30 de minute).
 16. Grade (Notarea)
 17. Ratings (Apreciere)
  1. Roles with permission to rate (Rolurile cu posibilitatea de apreciere). Acest parametru specifică cine poate aprecia lucrul studenţilor în cadrul elementului dat.
  2. Aggregate type (Modul de calcul al notei). Acest parametru descrie formula de calcul a notei finale pe baza aprecierilor fiecărui termen de toate persoanele cu drept de apreciere. Sunt posibil de indicat următoarele formule: Media, Numărul de aprecieri, Maxim, Minim, Suma.Pentru formula de "Numărul de aprecieri" şi "Suma" rezultatul obţinut nu va depăşi nota maximă posibilă. Selectarea valorii "Nu există evaluări" indică că activitatea studenţilor în cadrul acestui element nu va fi apreciată cu notă în cartea de note.
  3. Scale (Scara de notare). Acest parametru conţine valoarea notei maxime.
  4. Restrict ratings to items with dates in this range (Limitarea aprecierii terminilor cu valorile cuprinse între datele). Această opţiune permite de a limita termenii ce vor fi apreciaţi. În cazul limitării se apreciază doar acea informaţie din glosar care a fost introdusă în intervalul de timp specificat.
 18. Common module settings (Parametrii elementului)
 19. Restrict access (Restricţii de accesare)

Ultimele două blocuri sunt similare cu blocurile respective de la elementul "Alegere".

Ultima modificare: duminică, 26 februarie 2012, 00:29