Lecţie

Elementul "Lecţie" permite de a prezenta materialul studenţilor în dependenţă de răspunsul lor la întrebări. Acest element poate fi privit ca o schemă-bloc sau mapă cu indicarea căilor posibile. Lecţia poate fi aplicată în diverse cazuri:

 • Materialul este divizat în module. Trecerea la următorul modul poate fi efectuat doar după o evaluarea a însuşirii modulului precedent;
 • Este necesar de oferite informaţie suplimentară sau de repetat modulul în cazul răspunsului greşit la întrebările de control;
 • Există variante alternative de expunere a materialului şi studenţii pot alege varianta singuri.

Proiectarea elementului "Lecţie" este realizată pe etape. Primul etap constă în stabilirea parametrilor de bază a elementului:

 1. Name (Denumirea lecţiei)
 2. Time limit (Timpul limită). Acest parametru conţine timpul acordat studenţilor pentru parcurgerea lecţiei. Timpul limită se calculează pentru toată lecţia, indiferent de cale de parcurgere a ei. După expirarea timpului studentul poate continua lucrul asupra lecţiei, însă la notare se vor lua în consideraţie doar răspunsurile oferite de student pînă la expirarea timpului limită.
 3. Available from (Accesibil de la) şi Deadline (Data limită) indică intervalul de timp în care studenţii pot parcurge elementul respectiv.
 4. Maximum number of answers (Numărul maxim de răspunsuri). Acest parametru indică numărul maxim de variante de răspunsuri afişate la finele paginilor din cadrul lecţiei.
 5. Grade (Notarea)
  1. Grade (Scara de notare).
  2. Grade category (Categoria de apreciere).
 6. Grade options (Parametrii de notare)
  1. Practice lesson (Lecţie mostră). Dacă această opţiune este selectată atunci rezultatele studenţilor la lecţia respectivă nu se vor afişa în tabela de note pentru curs.
  2. Custom scoring (Notare personalizată). La selectarea acestui parametru fiecare întrebare are pondere diferită la calculul notei finale pentru lecţie.
  3. Re-takes allowed (Permis de a mai încerca). Dacă opţiunea dată este selectată, atunci studenţii au posibilitatea să mai parcurgă lecţia de la început. Numărul de încercări nu este limitat.
  4. Handling of re-takes (Calculul notei la încercări). Dacă oferim posibilitatea studenţilor să parcurgă de mai multe ori lecţia, atunci cu ajutorul acestei opţiuni indicăm modul de calcul al notei finale pentru lecţie. Sunt posibile următoarele valori:
   • Use mean (Media). În acest caz nota finală va fi calculată ca media notelor de la toate încercările.
   • Use maximum (Maximum). În acest caz finală va fi nota maximă obţinută de student la toate încercările.
  5. Display ongoing score (Afişarea scorului curent). La selectarea acestei opţiuni studentului i se va afişa numărul de puncte acumulate din numărul total după fiecare întrebare.
 7. Flow control (Controlul parcurgerii lecţiei)
  1. Allow student review (Posibilitatea de modificare a răspunsurilor). Aceast parametru permite sau blochează posibilitatea de navigare prin paginile lecţiei şi modificarea răspunsurilor date anterior. Dacă studentul are această posibilitate şi încă nu a expirat timpul rezervat, atunci modificările date vor influenţa rezultatul final.
  2. Provide option to try a question again (Posibilitatea de modificare a răspunsului). Dacă această opţiune este setată, atunci în cazul unui răspuns greşit studentului i se va afişa un buton special "Corejare" cu ajutorul căruia este posibil de a modifica răspunsul anterior.
  3. Maximum number of attempts (Numărul maxim de încercări). În acest parametru se indică numărul maxim de încercări pentru fiecare întrebare. Setarea valorii 1 nu va permite de modificat răspunsul oferit deoarece studentul din prima încercare a atins limita maximă de încercări.
  4. Display default feedback (Afişarea feedback implicit). Acest parametru indică dacă va fi sau nu afişat un text după selectarea răspunsului de către student.
  5. Progress bar (Bara de progres). Această opţiune permite sau blochează afişarea barei de progres care indică poziţia curentă şi numărul total de pagini necesare de parcurs. Afişarea în cazul unei construcţii ramificate a lecţiei este aproximativă.
  6. Display left menu (Afişarea meniului de navigare prin lecţie). Selectarea acestui parametru va afişa studenţilor în partea stîngă a meniului un bloc cu informaţie despre paginile lecţiei şi posibilitatea de navigare prin lecţie.
 8. Pop-up to file or web page (Link către fişier sau pagină Web). Cu ajutorul acestei opţiuni se poate de indicat un fişier cu informaţie suplimentară pentru lecţia respectivă. Link către acest fişier va fi afişat la începutul lecţiei şi pe fiecare pagină din cadrul lecţiei.
 9. Dependent on (Depinde de). Acest bloc conţine informaţie despre lecţia de care depinde dacă studentul este admis la studierea lecţiei curente.
  1. Dependent on (Depinde de). În acest parametru selectăm una din lecţiile deja incluse în cursul dat.
  2. Time spent (Timpul utilizat). Dacă studentul la lecţia de care depinde lecţia curentă a utilizat nu mai mult timp decît este indicat, atunci el va fi admis la lecţia curentă. Timpul se indică în minute.
  3. Completed (Completat). Studentul va fi admis la lecţia curentă numai atunci cînd va completa lecţia de care depinde lecţia curentă.
  4. Grade better than (Notă mai mare decît). Dacă studentul a fost apreciat la lecţia de care depinde lecţia curentă cu o notă mai mare decît cea indicată, atunci el va fi admis la lecţia curentă. Valoarea acestui parametru se indică în procente, care se calculează de la nota maximă de la lecţia de care depinde lecţia curentă.
 10. Common module settings (Parametrii elementului)
 11. Restrict access (Restricţii de accesare)

Ultimele două blocuri sunt similare cu blocurile respective de la elementul "Alegere".

După selectarea valorilor parametrilor şi crearea lecţiei trecem la etapa următoarea - crearea paginilor şi structura lecţiei.

Pentru crearea paginilor şi structurii lecţiei avem următoarele opţiuni:

 1. Import questions (Importarea întrebărilor). Pentru aceasta este necesar de un fişier cu întrebări de format special.
 2. Import PowerPoint (Importare PowerPoint). În cazul creării lecţiei pe baza unui fişier PowerPoint fiecare slide va fi transformat într-o pagină aparte, iar parcurgerea paginilor va fi liniară, corespunzător cu ordinea din PowerPoint.
 3. Add a cluster (Adăugare cluster). Cu ajutorul elementelor cluster se poate de grupat paginile din cadrul lecţiei în module.
 4. Add a content page (Adăugarea paginii informative). Se va adăuga o pagină cu informaţie. Această pagină va avea la sfîrşitul butoane cu variantele de răspuns.
 5. Add a question page (Adăugarea paginii cu întrebare).

Pentru paginile cu conţinut informativ se specifică următorii parametri:

 1. Page title (Denumirea paginii)
 2. Page contents (Conţinutul paginii). Dacă la sfărşitul paginii efectuăm o evaluare, atunci întrebarea trebuie formulată la finele acestui conţinut.
 3. Arrange content buttons horizontally? (Aranjarea orizontală a butoanelor). În această opţiune se specifică modul de afişare a butoanelor: orizontală, dacă este selectată opţiunea, sau verticală, dacă nu este selectată opţiunea.
 4. Display in left menu? (Afişarea în meniul din stînga). Acest parametru indică dacă pagina respectivă va fi afişată sau nu în blocul de navigare.
 5. Content N (Varianta N). O serie de blocuri similare. Numărul lor depinde de parametrul lecţiei.
  1. Description (Descrierea). Conţine textul afişat pe butonul la finele paginei.
  2. Jump (Treci la). Conţine pagina la care va trece studentul în cazul selectării variantei respective.

Fiecare pagină informativă poate conţine mai multe întrebări. În acest caz după crearea paginii informative trebuie create pagini cu întrebări. Pentru indicarea finisării blocului de întrebări pentru pagina informativă trebuie de selectat "Add an end of brunch".

Pentru paginile cu întrebări se pot utiliza următoarele tipuri de întrebări:

 1. Essay (Eseu).
 2. Matching (Pereche)
 3. Multichoice (Alegere multiplă)
 4. Numerical (Raspuns numeric)
 5. Short answer (Răspuns scurt)
 6. True/false (Alegere binară)
Ultima modificare: luni, 27 februarie 2012, 01:12