IMS Content Package

Specificarea IMS Content Packaging a fost elaborată la sfărşitul anului 2000. Compatibilitatea platformelor şi sistemelor de instruire este bazată pe utilizarea unui format specific (IMS Content Packaging XML format) care are la bază limabjul XML. Cu ajutorul acestui format se pot defini descrierea şi conţinutul materialului de studiu în pachete compatibile pentru reţelele bazate pe concepţia IMS. Aceste pachete, în unele surse sunt numite distributive, conţin informaţie specială numită manifest despre structura conţinutului, tipul elementrlor utilizate, alocarea materialelor de studii. Manifestul reprezintă o structură ierarhică cu link-uri către fişierul în care se păstrează materialul de studiu. Fiecare compartiment al disciplinii, care poate fi utilizat independent, are manifest propriu. Unirea componentelor IMS într-un component compus (curs, disciplină etc.) reprezintă o combinare a manifestelor elementelor integrate.

Parametrii obligatorii al IMS Content Package sunt:

  1. Name (Denumirea)
  2. Description (Descrierea)
  3. Content (Conținut)
    1. Package file (Fișierul pachet). Se indică fișierul în formatul IMS Content Package.
    2. Archive packages (Comprimarea fișierilor pachete). Deoarece volumul fișierilor este limitat, iar fișierile pachete pot avea volum destul de mare se recomandă de le comprimat și de le păstrat pe server în formă comprimată.
  4. Common module settings (Parametrii elementului)
  5. Restrict access (Restricţii de accesare)

Ultimele două blocuri sunt similare cu blocurile respective de la celelalte elemente.

Ultima modificare: vineri, 24 februarie 2012, 14:50