Banca de itemi

Pentru crearea testului în cadrul sistemei Moodle este necesar iniţial de creat itemi. Itemii singuri nu pot fi utilizaţi în sistema Moodle, doar în cadrul testelor. Itemii sunt păstraţi în "Question bank" (Banca de itemi).

În interiorul băncii de itemi poate fi creată o structură ierarhică de categorii pentru ordonarea itemilor. Utilizarea categoriilor permite pe viitor de operat nu cu fiecare item aparte, dar cu grupe de itemi conform divizării pe categorii.

Sistema Moodle oferă posibilitatea de exportare şi importare a itemilor. Această permite profesorilor de a face schimb de itemi cu colegii.

Ultima modificare: luni, 27 februarie 2012, 04:20