Test

Testul este cel mai popular element de evaluare a cunoştinţelor din sistema Moodle. Testul este compus dintr-un set de itemi din banca de itemi. La finele testului studenţii sunt apreciaţi cu o notă, care este determinată de răspunsurile lor la itemii prezentaţi.

Prima etapă la crearea testului constă în definirea următorilor parametri:

 1. Name (Denumirea)
 2. Extra restrictions on attempts (Restricţii adăugătoare la încercări).
  1. Require password (Necesită parolă). Cu ajutorul acestei opţiuni se poate limita accesul studenţilor la test cu ajutorul parolei. Persoanele care nu cunosc parola nu vor putea accesa testul.
  2. Require network address (Restricţii la adrese IP). Permite de a introduce diapazonul de adrese IP acceptabile pentru accesul testului. Aceasta permite de a limita testarea doar la o clasă special rezervată pentru testări în cadrul organizaţiei.
  3. Enforced delay between 1st and 2nd attempts (Blocarea încercării a doua pe un interval de timp). Cu ajutorul acestei opţiuni se poate bloca accesul studentului la test după prima încercare pe un interval de timp.
  4. Enforced delay between later attempts (Blocarea încercărilor pe un interval de timp). Această opţiune exercită acţiune asupra încercărilor de parcurgere a testului începînd cu a treia.
  1. Group mode (Modul de lucru pe grupe). Cu ajutorul acestui parametru se specifică modul de lucru pe grupe.
  2. Visible (Visibilitatea). Parametrul dat indică dacă pagina va fi vizibilă sau nu de studenţi.
  3. ID number (Numărul de identificare). Setarea numărului de identificare oferă o modalitate de identificare a activităţii în scopul aprecieriiÎn cazul în care activitatea nu este inclusă încalculul mediei, atunci numărul de identificare poate fi lăsat necompletat.
 3. Restrict access (Restricţii de accesare)
  1. Allow access from (Permite accesul de la) şi Allow access until (Permite accesul pînă la). Se poate de indica intervalul de timp în care studentul va avea acces la elementul respectiv.
  2. Grade condition (Condiţiile de apreciere). Se specifică condiţiile de apreciere a studenţilor.
  3. Before activity can be accessed (Înainte de activitate pot fi accesate). Se indică care elemente din cadrul cursului pot fi accesate pînă a accesa elementul respectiv.

Următoarea etapă la crearea testului o constă în adăugarea itemilor la test. Itemii la test pot fi adăugaţi cîte unul. În acest caz testul va conţine doar aceşti itemi.

Sistema permite adăugarea aleatoare a unui număr indicat de itemi dintr-o categorie indicată. Aceşti itemi vor fi selectaţi de fiecare dată din nou. Astfel crearea unui test de 10 itemi pe baza unei categorii ce conţine 15 itemi va genera 3003 de teste diferite.

Ultima modificare: luni, 27 februarie 2012, 11:21