Itemi obiectivi

Majoritatea itemilor utilizaţi în sistema Moodle sunt obiectivi. Sunt posibil de utilizaţi următoarele tipuri de itemi:

  1. True/False (Alegere duală). Itemi la care studentul alege unul din două răspunsuri: Da sau Nu.
  2. Multiple choice (Alegere multiplă). Item la care studentul alege unul sau mai multe răspunsuri dintr-o listă de variante.
  3. Short answer (Răspuns scurt). Item la care studentul trebuie să introducă răspunsul de la tastieră. Răspunsul introdus trebuie să corespundă exact cu una din variantele corecte.
  4. Numerical (Numeric). Item similar cu precedentul, însă răspunsul e în formă numerică.
  5. Matching (Pereche). Studentul trebuie să stabilească legătura dintre elementele a două liste propuse în item.
  6. Random short-answer matching (Combinaţie aleatoare a itemilor de tip răspuns scurt). Pentru acest tip de item trebuie iniţial de creat cel puţin 2 itemi de tip răspuns scurt. Calculatorul aleator alege un număr indicat (cel puţin 2) de itemi de tip răspuns scurt şi construieşte un item de tip pereche.
  7. Calculated (Calculabil). Itemii calculabili sunt similari cu itemii numeric, însă alegerea valorilor numerice are loc aleator dintr-un diapazon prestabilit de date.
  8. Calculated multichoice (Calculabil cu alegere multiplă). Item ce reprezintă o combinaţie a itemilor calculabili şi itemi cu alegere multiplă.
  9. Calculated simple (Calculabil simplu). Variantă mai simplă a itemilor calculabili. La acest tip de itemi valoarea aleator se alege dintr-o listă predefinită de valori.
Ultima modificare: luni, 27 februarie 2012, 04:37