Categorii şi cursuri

Pentru a uşura navigarea prin lista cursurilor prezente în sistemul Moodle ele pot fi grupate în categorii. Initial utilizatorul vede doar lista categoriilor existente. Numarul din paranteze afişat la fiecare categorie indică numărul total al cursurilor existente în categoria respectivă.

Selectînd o categorie utilizatorul va vedea lista cursurilor.

Cursurile afişate cu culoare gri sunt cursurile nepublicate.

Ultima modificare: vineri, 24 februarie 2012, 01:56