Indicaţi avantajele utilizării platformelor de instruire în general fără specificarea unui sistem anumit.

Avantajele platformelor de instruire

Одним из ключевых преимуществ дистанционного обучения по сравнению с традиционным очным обучением является его персонификация. Слушатель дистанционного обучения может самостоятельно:

 • определить скорость изучения учебного материала;
 • определить, когда он хочет проходить обучение;
 • определить какие именно разделы учебного материала и в какой последовательности ему необходимо изучить.

Существует возможность создавать учебные программы под конкретного ученика. Персонификация обучения особенно важна при проведении обучения специалистов, которые зачастую сталкиваются с дефицитом времени, которое они могут выделить на обучение.

Дистанционное обучение предоставляет возможность получить намного больше информации, позволяющей оценить знания, навыки и умения, полученные в результате прохождения дистанционного обучения. В том числе: время затрачиваемое на вопросы, количество попыток, вопросы или задания, которые вызвали наибольшие трудности и т.д. Наличие подобной информации позволяет намного гибче управлять проводимым обучением.

Еще одним достоинством дистанционного обучения в сравнении с традиционным очным обучением является его стоимость. Анализ показывает, что при достижении минимального количества слушателей дистанционного обучения, дистанционное обучение становится более дешевым по сравнению с традиционным очным обучением. При дальнейшем увеличении количества слушателей дистанционное обучение становится значительно дешевле по сравнению с традиционным очным обучением. Это связано с тем, что, не смотря на то, что запуск дистанционного обучения требует инвестиций, проведение дистанционного обучения значительно дешевле, чем традиционное очное обучение.

Важным преимуществом дистанционного обучения является возможность его использования для проведения обучения лиц, имеющих ограниченные возможности. Также проведение дистанционного обучения позволяет предоставить доступ к качественному обучению лицам, по тем, или иным причинам, не имеющим возможности проходить обучение в традиционной очной форме. Например, в месте их проживания нет качественного учебного заведения.

Использование современных информационных технологий при дистанционном обучении позволяет выстроить эффективную систему управления обучением, построенную на возможности сбора значительно большей информации о прохождении обучения слушателем дистанционного обучения по сравнению с традиционным очным обучением.

Este copiat de pe http://www.web-learn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12:distance-learning&catid=12:biblioteka-online&Itemid=17

Aș dori să expuneți părerile proprii.

 • Технологичность - обучение с использованием современных программных и технических средств делает электронное образование более эффективным.
 • Доступность и открытость обучения - возможность учиться удалено от места обучения, не покидая свой дом или офис.
 • Свобода и гибкость, доступ к качественному образованию - появляются новые возможности для выбора курса обучения.
 • Индивидуальность систем дистанционного обучения - носит более индивидуальный характер обучения, более гибкое, обучающийся сам определяет темп обучения, может возвращаться по несколько раз к отдельным урокам, может пропускать отдельные разделы и т.д.

Utilizarea platformelor de instruire oferă o gamă largă de avantaje atît pentru instruiţi, cît şi pentru cadru didactic.

Avantajele pentru instruiţi:

 1. facilitează învăţarea individualizată, permite un ritm propriu de lucru, în deosebi pentru cei instruiţi care au un ritm lent de lucru;
 2. accesul la instruire fără costuri de deplasare şi timp, adică oferă posibilitatea instruiţilor de a accesa informaţia oriunde şi oricînd, doar să dispună de o conexiune la reţeaua Internet;
 3. suport eficient pentru organizarea unui învăţămînt la distanţă;
 4. stimulează memoria vizuală;
 5. învățarea este interactivă, necesită implicarea directă în activitatea didactică;

Avantaje pentru cadru didactic:

 1. asigură un feedback permanent;
 2. optimizează timpul de desfăşurare a lecţiei;
 3. completează activitatea profesorului;
 4. adaptează metodele de lucru didactic la noile tehnologii;
 5. numărul instruiților practic este nelimitat;
 6. nu este nevoie de a instala pe calculatorul instruitului softuri specializate care necesită anumite performanțe de la calculator (sistem de operare sau hardware);
 7. cursul elaborat se păstrează pentru un timp nelimitat, el poate fi revizuit, modificat, completat fără a fi creat de la zero;

Termeni ca formare la distanță, formare on-line, e-learning, teleînvățământ au o semnificație aparent similară și reprezintă aspecte specifice ale noii tehnologii educative. Învățămîntul la distanță este un proces de învățare care se bazează pe resurse multimedia și care permite uneia sau mai multor persoane să se formeze pornind de la calculatorul propriu. Suporturile multimedia pot combina text, grafica plană sau spatială, sunet, imagine, animație și chiar resurse video (videoclip). Aceste suporturi revoluționează abordarea pedagogică și metodică prin interactivitatea produsului educațional. Elevul își poate însuși cunoștințele prezentate în ritmul său propriu. El este pilotul formării sale.

Avantaje și dezavantaje ale învățămîntului la distanță:

 • Formarea este “deschisa” oricărei persoane, indiferent de vîrstă, nivel de pregătire, categorie socioprofesională, etc. 
 • Accesul la informații și manipularea acestora se face fără restricții impuse de distanță. 
 • Favorizeaza creativitatea și descoperirea de noi interpretări, nuanțe și entități.
 • Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă . Oricine se poate familiariza cu noile tehnologii: calculator, sisteme multimedia, Internet. 
 • Faciliteaza formarea locală, fărî deplasări ceea ce favorizează un cîștig de timp, o economie financiară și condiții optime de formare (de exemplu acasă). Acest avantaj se poate folosi de persoanele cu handicap.
 • Un formator se poate adresa unui număr însemnat de elevi, asigurînd o relație individualizată cu fiecare dintre ei.
 • Permite o reducere sensibilă a costurilor față de formare: cheltuielile de transport și cazare sunt suprimate, timpul individual de învățare este redus prin dirijarea studiului către aspectele de aprofundat. 
 • Cei implicați în studiu beneficiază de cunoștințele și experiența formatorilor de notorietate internațională, pe care nu-i pot întîlni în mod direct.
 • Permite alegerea temelor dorite, planificarea cursurilor dorite în concordanță cu nivelul actual de pregătire, asigurîndu-se o mai buna asimilare a cunoștințelor și o adaptare a evoluției formării la capacitatea de întelegere a elevului.
 • Se bazeaza pe soluții multimedia interactive ce solicită atenția elevului îi stimuleaza capacitatea de înțelegere și interpretare. Simulările, testele de autoevaluare (produse soft asociate expunerilor de cunoștinte), schimburile de mesaje plasează elevul în centrul formării sale îl menține mereu activ. Eficiența formării depinde de dorința lui de asimilare.

Etichete: