Informatica I. Limbajul de programare C++: Toţi participanţii

Filtre

1. Structura programului în C++

Seminar Seminar a

Test Test Test la tema 1

Test Test Test nou la tema 1.

2. Tipuri de date. Constante și variabile

Assignment Assignment Insărcinare

Glosar Glosar Glosar

Test Test Test la tema 2

Test Test Test nou la tema 2.

3. Operatori

Test Test Test la tema 3

Test Test Test nou la tema 3.

4. Instructiuni de intrare-ieşire

Test Test Test la tema 4

Test Test Test nou la tema 4.

5. Instructiuni de decizie

Test Test Test la tema 5

Test Test Test nou la tema 5.

6. Instrucţiuni iterative

Test Test Test la tema 6

Test Test Test nou la tema 6.

7. Pointeri şi funcţii

Test Test Test la tema 7

Test Test Test nou la tema 7.

8. Tabele unidimensionale. Vectori.

Test Test Test la tema 8

Test Test Test nou la tema 8.

9. Tabele multidimensionale. Matrice

Test Test Test la tema 9

10. Şiruri de caractere

Test Test Test la tema 10

Test Test Test Nr. 1

11. Structuri şi uniuni. Tipul enumerare

Test Test Test la tema 11

12. Fişiere

Test Test Test la tema 12